Radioskauting

Radioskauting a něco o něm…

Kdo je to radioskaut?

Je to skaut a radioamatér v jedné osobě. Snaží se pomáhat svými znalostmi a dovednostmi. Například radioskauti zajišťují radiové spojení při různých akcích nebo pomáhají navazovat spojení po celém světě při setkání skautů na radiových vlnách (JOTAJamboree On The Air). I když je svým zaměřením spíše technik, nezapomíná na ideály skautingu. A tedy samozřejmě se radioskauti snaží šířit ideály skautingu mezi radioamatéry.

 

Aktivity radioskautů:

  • vysílaní na radioamatérských pásmec
  • zajišťování spojovací služby při různých akcích
  • školení v práci s vysílačkami pro skautské využití
  • reprezentace České republiky při Jamboree On the Air
  • výuka radio-elektroniky, stavba vlastních zařízení
  • pořádání závodů ROB – radiového orientačního běhu

Historie radioskautingu

Počátky radioskautingu sahají až do roku 1911, kdy skauti z 1st Arundel Troop v Sussexu v Anglii poprvé komunikovali přes krátkovlnnou radiostanici. V roce 1913 se Marconi a jeho společnost, která se zabývala rozvojem radiotelegrafie, rozhodli obohatit bezdrátovou komunikací skautské hnutí. Baden-Powell doufal, že skauti využijí tuto příležitost. A později dokonce řekl: „Bezdrát se stal oblíbenou zálibou správných chlapců. A je to pro ně cenný koníček, protože má velkou budoucnost… .“ Tehdy se přes vysílačky mohlo komunikovat pouze morseovou abecedou a od té doby ji každý skaut musel umět a rozumět řeči telegrafních značek. Na světovém jamboree v Suttonu v Anglii roku 1957 se potkává mnoho skautů-radioamatérů a poprvé vysílají se světového jamboree. První oficiální světové setkání skautů na radiových vlnách – Jamboree On The Air – JOTA se koná 10. – 11. května 1958. Později od roku 1959 se koná již pravidelně vždy třetí celý víkend v říjnu. V této době, kdy u nás skauting oficiálně neexistuje, se i čeští radioamatéři-skauti zúčastňují Jamboree On The Air, protože naštěstí radiové nevadí hranice či ostnatý drát. JOTA má pravidelně kolem půl milionu skautů, kteří se navzájem mezi sebou spojují a šíří ideály skautingu po celém světě. I když není radioskauting u nás zdaleka tak rozšířen, jako v jiných zemích, radioskauti z česka dobře a důstojně reprezentují na radiových vlnách český skauting.

Jak spolu radioskauti komunikují?

Po celém světě je mnoho radioskautů, se kterými je možno navázat spojení přes radiové vlny pomocí vysílaček. K takovému spojení je zapotřebí radioamatérské zařízení (minimálně vysílačka a anténa) a to nejdůležitější znalosti v práci na radioamatérských pásmech. Radioamatérský provoz má svá pravidla pro navazování spojení, také každý radioamatér musí složit zkoušku z těchto dovedností. Podobně jako nesmíte řídit auto, pokud nemáte řidičský průkaz. Také je nutné ovládat alespoň základy angličtiny (většina mezinárodních  spojení se uskutečňuje v angličtině). Při vlastním spojení se předává volací znak, podle kterého lze určit, ze kterého státu stanice vysílá. Tento znak je jedinečný, každá stanice či radioamatér má jiný, např. náš je OK1RAJ. Dále si mohou říci, jak se jmenují, odkud vysílají, co používají za zařízení a cokoliv, co je v duchu skautingu. Užívání radioamatérských pásem je zdarma, stačí vlastnit radioamatérské vybavení a samozřejmě povolení k obsluhování radiostanice. Někteří skauti využívají pohostinnosti radioamatérů a pod jejich dohledem navazují spojení, pak vlastní povolení nepotřebují. Radioamatéři využívají dva druhy pásem KV (krátké vlny) nebo anglické označení HF (high frequency). Zde se dají uskutečnit spojení opravdu po celém světě. Další druhem jsou VKV pásma (velmi krátké vlny), mezinárodní označení VHF (very high frequency). Na VKV se dají navazovat spojení do cca 700km , kde na maximální vzdálenosti stanice hraje velkou roli nadmořská výška stanoviště, okolní terén a použité vybavení. Pro VKV spojení využíváme stanoviště radioklubu OK1KVK/OL7C vysoko v Krušných horách. Radioamatéři si za svá spojení posílají tzv. QSL-lístky. Tyto lístky nebo i pohlednice potvrzují navázané spojení a uvádějí další informace o stanici nebo operátorech, kteří spojení uskutečnili.